reprocentra apraksts, reprocentrs, ISO 12647-2, failu pieņemšana

Mūsu profesionālie repro speciālisti jums palīdzēs sagatavot failus drukai.

Tipogrāfijas ADverts reprocentra speciālisti veiks jūsu failu pārbaudi un atbilstību izmantojamā papīra veidam. Nepieciešamības gadījumā repro piedāvās veikt korekcijas failā vai pēc klienta uzdevuma veiks tās paši.

Pirms drukas uzsākšanas jums tiks nosūtīts saskaņošanai elektroniskais paraugnovilkums. Ņemot vērā klienta vēlmes var tikt izdrukāti arī paraugnovilkumi uz speciāla papīra.

Pirms failu nosūtīšanas tipogrāfijai lūdzam iepazīties ar noteikumiem failu pieņemšanai.

 

Kalibrācija atbilstoši ISO 12647-2:2013 standartam.

Lai nodrošinātu izgatavotā darba krāsu atbilstību izstrādātajam dizainam, viss drukas un krāsu paraugnovilkumu izgatavošanas process tipogrāfijā ir kalibrēts atbilstoši ISO 12647-2 standartam. Gan paraugnovilkuma izgatavošanas process, gan viss drukas process ikdienā tiek kontrolēts, izmantojot spektrometrus un PresSign programnodrošinājumu.