ADvert gjennom mange år har jobbet aktivt for at forsvarlig miljøhåndtering og bærekraftig utvikling ble ivaretatt i hele bedriften. Vi er opptatt av effektivt energibruk, miljøvennlig valg av produksjonsmaterialer, avfallsredusering og resirkulering.

Alle våre ansatte får nødvendig opplæring for å ta miljøvennlige valg ved drift av bedriften. Vi bruker energi bare fra fornybare kilder. I tillegg investerer vi mye i å ha en moderne og energieffektive maskiner. Varm luft som kommer fra våre maskiner brukes til oppvarming av lokalene med dette reduserer vi bruken av fossilt brennstoff.

Våre lokaler er belyst av energieffektive LED-pærer med elektrisk ballast. Disse forlenger levetiden til lyspærene, reduserer energibruken og dermed reduserer produksjons påvirkning på miljøet.

Vårt trykkeri bruker kun BIO-kvalitetsblekk og økologiske vaskemidler. Alt av kjemikalene som brukes blir samlet og sendt for resirkulering. Vi trykker uten bruk av isopropanol (IPA) eller med redusert bruk av IPA