Limt


Brosjyrer, bøker og ukeblader tykkere enn 2 mm blir som oftest limt med termisk lim. Denne bindingsmetoden har et mye bedre estetisk resultat.

EVA termisk lim er mest brukt på limingen av blokker.

PUR lim fra møbelindustrien ble introdusert for et par år siden til bruk på bokbinding. Fordelen er limets høye styrke, men det er få verktøy som klarer å fordele limet til et tynt nok lag uten at det mister sin styrke.

De fremste limprodusentene i verden erkjente dette problemet og utviklet en ny generasjon EVA lim. Den nye generasjonen har like egenskaper som PUR lim, men krever ikke kompliserte verktøy.

I vårt trykkeri, bruker vi disse ny-generasjons lim som gir et høyt styrkenivå.

 

Brosjyrer og bøker kan også bli sydd med tråd før de blir limt. Dette gir ytterligere styrke til blokken hvis tykt papir er brukt på de innerste sidene. Brosjyrene blir ikke sydd hvis tynt papir blir brukt.