Stivbundede


Innbinding er den mest tradisjonelle måten å binde bøker og er i dag sett på som den mest praktiske og estetiske metoden.

I produksjonen blir boken sydd sammen ved hjelp av tråd. Den heftede bokblokken er limt på det ferdiglagde bokomslaget som har blitt forberedt på forhånd.

Bokomslaget kan variere fra svært enkelt til mer luksuriøst ved bruk av forskjellige typer lær, folier, relieff osv.

For innbundne bøker er vanligvis blokktykkelsen tykkere enn 3 mm. Blokktykkelsen på barnebøker starter som oftest på 2 mm.