tipogrāfija, poligrāfija, printing house, adverts, ražošana, energoefektivitāte, krāsas uz augu eļļas bāzes

Mēs “ADverts” tipogrāfijā nopietni rūpējamies par apkārtējās vides saglabāšanu. Ražošanā mēs izmantojam jaunākās paaudzes energoefektīvos kompresorus. Iekārtu saražotais siltais gaiss tiek izmantots telpu apsildīšanai, šādi radikāli samazinot fosilā kurināmā izmantošanu.

Telpu apgaismei izmantojam LED un energoefektīvās spuldzes ar elektroniskajiem balastiem. Tie pagarina pašu spuldžu mūžu un samazina elektroenerģijas patēriņu, šādi arī samazinot ražotnes ietekmi uz vidi.

Tipogrāfijā izmantojas tikai krāsas uz augu eļļas bāzes, kā arī ekoloģiskos mazgāšanas līdzekļus. Visu izlietoto ķīmiju rūpīgi savācam un nododam otrreizējai pārstrādei. Uzlabojot ūdens apgādes sistēmu esam panākuši iespēju drukāt bez spirta (IPA) piedevām vai izmantojot stipri samazinātu IPA daudzumu.